Z przyjemnością informujemy, że Spółka Medical Progress uzyskała dofinansowanie na projekt pt.: „Zakup specjalistycznych usług doradczych szansą realizacji działań rozwojowych spółki MEDICAL PROGRESS na rynkach zagranicznych”

realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 A
Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Przedmiotem projektu jest pozyskanie strategii biznesowej kompleksowo określającej działania mające na celu pełne wykorzystanie aktywów spółki do maksymalnego zwiększenia rentowności i zyskania przewagi konkurencyjnej  przedsiębiorstwa długoterminowo, a także stworzenie Planu rozwoju eksportu w celu określenia krótkoterminowych działań ekspansji na rynki zagraniczne. Zakres rzeczowy  projektu obejmuje:

  • pozyskanie niezbędnego do stworzenia strategii długoterminowej doradztwa prawnego oraz specjalistycznego w zakresie doboru krajów dla rozpoczynania działalności eksportowej wraz z doborem odpowiednich sposób komunikacji w danych krajach;
  • pozyskanie doradztwa specjalistycznego w zakresie właściwych sposobów promocji oferty spółki;
  • pozyskanie doradztwa specjalistycznego obejmującego określenie działań dostosowania do  wymogów wybranych rynków zagranicznych oferowanych usług;
  • zakup usług firmy zewnętrznej w zakresie stworzenia krótkoterminowego Planu rozwoju eksportu.

 

W ramach projektu odbiorcami będą określone już wcześniej prywatne podmioty lecznicze (placówki medyczne) prowadzące usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej w oparciu o kontrakty z NFZ oraz świadczące usługi, należące do sektora MŚP, które muszą konkurować na rynku z publicznymi podmiotami medycznymi oraz coraz bardziej sieciowymi firmami medycznymi w  segmencie usług odpłatnych w każdym zakresie od posiadania nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, nowych technologii,  wysokiej sprawność organizacyjną  i zarządczą, wprowadzając tożsame standardy świadczonych usług i obsługi klientów (pacjentów).

Efektem zrealizowanego projektu i rzetelnego, z wykorzystaniem specjalistycznych usług doradczych,  przygotowania działań zarówno długoterminowych jak i określenia krótkoterminowego planu rozwoju eksportu będzie zrealizowanie zakładanych celów projektu i ekspansja spółki na rynkach zagranicznych co z kolei wpłynie na wzrost rentowności i konkurencyjności spółki.

Realizacja projektu i podejmowanie działań rozwoju handlu zagranicznego według profesjonalnie skonstruowanych strategii i planów rozwojowych da gwarancję trwałego nawiązania współpracy z podmiotami na wybranych rynkach zagranicznych z rezultatem w postaci zawartych kontraktów handlowych.

Wartość projektu – 69 999,30 PLN

Wielkość dofinansowania  (85%) - 48 373,50 PLN

Okres realizacji – 05.08.2016 – 31.12.2016

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem