Zapytanie ofertowe nr 1/2016

dotyczące zakupu specjalistycznych usług doradczych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu „Zakup specjalistycznych usług doradczych szansą realizacji działań rozwojowych spółki MEDICAL PROGRESS na rynkach zagranicznych”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś priorytetowa 1    
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.1
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.4 A
Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Szczegóły zapytania / pdf do pobrania

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem